Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een gemeenschappelijke regeling voor de zorg en het beheer van de archieven van de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk. Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten.

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid
dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), lid
dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid

mw. M. Heijmans-van Bruggen (streekarchivaris), secretaris

Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter 
dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid

mw. M. Heijmans-van Bruggen (streekarchivaris), secretaris

 

Meer over Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Gemeenschappelijke Regeling SALHA 2020
Jaarverslag 2022
Jaarrekening 2022
Begroting 2024