Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een gemeenschappelijke regeling voor de zorg en het beheer van de archieven van de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk. Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten.

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid
dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), lid
dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris

Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid
mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), vice-voorzitter 
dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris

 

Meer over Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Gemeenschappelijke Regeling SALHA 2020
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
Begroting 2022