Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ook Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA) moet voldoen aan deze Verordening.
Bij de uitvoering van de AVG maken we onderscheid tussen het SALHA als eigen organisatie (bijvoorbeeld: welke gegevens bewaren wij van je in onze bezoekersregistratie) en het SALHA als archiefbewaarplaats.
Onder de AVG heb je meer mogelijkheden om actie te ondernemen als je persoonsgegevens worden verwerkt. Zo krijg je het recht op inzage, het recht op vergetelheid en meer. Wil je weten of je persoonsgegevens voorkomen binnen onze organisatie (dus niet in onze archieven!) dan kun je hiertoe een verzoek doen via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Als je nieuwsgierig bent naar je eigen gegevens in onze archieven verwijzen we je graag naar onze website en studiezaal.

Doelbinding en uw rechten

SALHA zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens verwerkt SALHA alleen met een gerechtvaardigde grondslag. Deze grondslag is meestal de Archiefwet 1995 en daaruit voortvloeiende selectielijsten, maar de verwerking kan ook gedaan worden met toestemming van de betrokkene.
Voor archiefbewaarplaatsen zijn in de Nederlandse Uitvoeringswet enkele uitzonderingen gemaakt op bijvoorbeeld je recht op vergetelheid. Zo kun je niet je persoonsgegevens laten verwijderen uit archiefbescheiden. Je kunt hooguit laten toevoegen dat je het niet eens bent met de inhoud van de betreffende archiefbescheiden en hieraan je eigen lezing geven.

Cookies

Wij zijn volgens de Telecommunicatiewet verplicht om je als webbezoeker te informeren over cookies en het gebruik ervan op onze site.
SALHA gebruikt het statistiekprogramma Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. Via cookies kunnen we het surfgedrag binnen onze website volgen: hoeveel bezoekers er komen, waar zoeken de meeste bezoekers naar en wat vinden zij interessant? Ook onze sociale media gebruiken cookies.
Voor het gebruik van Google Analytics heeft SALHA een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat de verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd en niet met anderen worden gedeeld. De gegevens worden dus alleen gebruikt voor het beoogde doel van SALHA: inzicht verkrijgen in het gebruik van onze website om aan de hand daarvan onze dienstverlening te verbeteren.