Op woensdag 27 maart vond in het souterrain van het Waalwijkse voormalige raadhuis bij Heemkundekring De Erstelinghe de ingebruikname van de gerestaureerde Mombers-prikklok en de opening van een expositie over Lederfabriek Mombers plaats. Op hetzelfde moment werd het bedrijfsarchief van de Lederfabriek Mombers ook officieel overgedragen aan het Streekarchief. Het archief werd sinds 2021 bewaard bij de heemkundekring. Machiel Voorzee ging ermee aan de slag. Het archief was in een heel slechte staat en er zat geen enkele orde meer in. Met veel geduld en inzet maakte hij er een mooie inventaris van, die nu helemaal klaar is. Streekarchivaris Mariska Heijmans en de schenkers Wim en Irene Mombers ondertekenden de overeenkomst van schenking. Binnenkort komt het archief ook fysiek naar Heusden en zal de inventaris op de website geplaatst worden, waarna het archief door bezoekers van de studiezaal geraadpleegd zal kunnen worden.