De verpondingskohieren uit toegang 0308 (Stadsbestuur Heusden, 1412-1814) zijn gedigitaliseerd en door te bladeren op onze website. Ze beslaan de periode 1602-1709, met hiaten.

Verpondingskohieren zijn registers waarin belasting op onroerende goederen is beschreven, en bevatten bijvoorbeeld gegevens over de eigenaar, het bedrag van de te betalen belasting en de grootte van het perceel. Hierdoor zijn verpondingskohieren interessante bronnen voor iedereen die op zoek is naar informatie over huizen en grond.

De gedigitaliseerde verpondingskohieren zijn hier te bekijken.