Vanaf vrijdag 18 december zendt de Heusdense Televisie en Radio (HTR) de allerlaatste aflevering uit van Het Streekarchief, 'Een archiefstuk uit de muur'. In deze slotaflevering blijven presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen dicht bij het Streekarchief, dat sinds 2005 is gevestigd in het oude stadhuis van Heusden. Dat stadhuis werd gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, als opvolger van het zestiende-eeuwse raadhuis dat in 1944 door oorlogsgeweld verwoest werd.

In de studiezaal van het Streekarchief bekijken Swaans en Van Engen een oorkonde die werd opgesteld ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het stadhuis in 1955. De plechtige tekst werd ondertekend door de aanwezige notabelen, onder wie de architecten Van der Laan en Hansen. Verpakt in een loden koker werd de oorkonde door burgemeester Van Delft in de muur gemetseld. Als het de bedoeling was om de oorkonde daar eeuwenlang veilig op te bergen, dan is dat mislukt, want tegenwoordig wordt het document bewaard in het archief. Wanneer en waarom de oorkonde uit de muur is verwijderd, is onbekend.

Het komt wel eens vaker voor dat een vondst in een muur of in de grond in een nieuw archiefstuk resulteert, maar de meeste aanwinsten van het Streekarchief worden op grond van de Archiefwet vanuit de gemeentehuizen van Heusden, Waalwijk en Altena overgebracht naar het archief. Streekarchivaris Van Engen vertelt aan Leo Swaans dat daarnaast ook veel particuliere archieven hun weg vinden naar het Streekarchief. Te denken valt daarbij aan de archieven en collecties van sportverenigingen, kerkelijke gemeentes, families en personen, enzovoort. Vrijwel alle stukken die het Streekarchief beheert, zijn openbaar en dus voor iedereen raadpleegbaar. Slechts op een klein aantal archivalia is een openbaarheidsbeperking van toepassing, bijvoorbeeld om redenen van privacy. Ieder jaar aan het begin van januari maakt het Streekarchief bekend welke archiefstukken bezoekers voor het eerst kunnen raadplegen.

Terugblikkend stellen Swaans en Van Engen vast dat zij vanaf 2014 in 57 uitzendingen veel interessante plekken in de gemeente hebben bezocht, en dat er veel verrassende archiefstukken op tafel zijn gekomen. Het Streekarchief bewaart genoeg archieven om nog tientallen uitzendingen aan te wijden, maar het is nu tijd voor nieuwe uitdagingen.

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 18 december om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald. Meer informatie op de site van HTR www.htrmedia.nl, waar ook via ‘uitzending gemist’ deze aflevering en de vorige uitzendingen van Het Streekarchief bekeken kunnen worden. Kijk hier voor een overzicht van alle afleveringen.